Banner

(TTV) Bế mạc Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX

21:44, 11/12/2022
 Sau 5 ngày làm việc, Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung phát biểu bế mạc kỳ họp. 

https://www.youtube.com/watch?v=-6uyWj11eYo