Banner

(TTV) Thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX

12:20, 24/11/2022
Sáng ngày 24/11, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX. 

Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Các Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh. 


Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. 

 

 

 

                                                     

 

    Thái Văn – Hùng Sơn