Banner

(TTV) Lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

12:17, 16/11/2022
Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, sáng ngày 16/11, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh.