Banner

(TTV) Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 

21:38, 18/11/2022
Chiều ngày 18/11, đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã chúc mừng cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

 

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ma Thế Hồng đã chúc mừng và đánh giá cao vai trò của Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên trong việc xây dựng sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã có nhiều đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt vai trò tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh. 


Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.

                                                                   

 

Thúy Hà – Lưu Khiêm