Banner

(TTV) Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện Hàm Yên

20:56, 16/11/2022
Ngày 16/11, huyện Hàm Yên tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án số 16, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và thảo luận các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII).