Banner

(TTV) Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIX

14:43, 18/11/2022
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân tỉnh khóa XIX, ngày 18/11, Đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.