Banner

(TTV) Phát huy hiệu quả nguồn lực tài nguyên môi trường

22:02, 12/05/2022
Tại buổi làm việc với ngành Tài nguyên và Môi trường chiều ngày 12/5, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã nhấn mạnh Tài nguyên môi trường là nguồn lực quan trọng, cần quản lý hiệu quả nguồn lực này để tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững. 

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Các đồng chí  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành. Buổi làm việc được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy đến điểm cầu các huyện, thành phố.

 

 

Mở đầu buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc quản lý tài nguyên, môi trường, trong đó đặc biệt là nguồn lực đất đai. Đây là một trong những vấn đề được Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) tập trung thảo luận. Buổi làm việc nhằm đánh giá công tác quản lý tài nguyên, môi trường thời gian qua, xây dựng quy hoạch tài nguyên, môi trường với tầm nhìn dài hạn và phát huy hiệu quả nguồn lực này. Đồng thời tháo gỡ những khó khăn trong việc quản lý tài nguyên, môi trường trên địa bàn.


    Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, kịp thời tham mưu, đề xuất lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết nhiều tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; Hoàn thành việc thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030  các huyện, thành phố; Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2021-2025 của tỉnh; Điều tra đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai; Cơ bản thực hiện tốt việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý những vi phạm về khoáng sản, đưa công tác quản lý khoáng sản dần đi vào nền nếp; Công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành có chuyển biến tích cực, nhất là trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (rút ngắn thời gian giải quyết để trả trong ngày 11 thủ tục hành chính; cập nhật 75/103 thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4)... 


    Tuy nhiên, công tác tài nguyên, môi trường vẫn còn một số tồn tại như: Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trung và dài hạn chưa theo kịp yêu cầu thị trường, hiệu quả chưa cao; Ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh chưa tham mưu được các chính sách, kế hoạch có tính toàn diện, chuyên sâu, bài bản, chiến lược về công tác tài nguyên và môi trường của địa phương; Công tác quản lý hoạt động khoáng sản có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, việc giải quyết đơn thư của công dân còn chậm, nhiều nội dung chưa dứt điểm...


     Các đại biểu đã thảo luận, đề xuất các giải pháp phát huy tiềm năng về tài nguyên, môi trường, đất đai để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo hiệu quả, bền vững, nhất là khai thác quỹ đất các khu vực có lợi thế, quy hoạch quỹ đất sạch để thu hút đầu tư. Cùng với đó là các vấn đề quản lý thị trường bất động sản, xác định giá đất chính xác, tách thửa đất trong vùng quy hoạch, số hóa bản đồ địa chính để giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, quy hoạch khoáng sản, bảo vệ khoáng sản trên địa bàn tỉnh.


    Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cần có đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tài nguyên, môi trường.


    Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm một lần nữa nhấn mạnh, tài nguyên, môi trường là nguồn lực quan trọng, là lĩnh vực liên quan đến sự phát triển bền vững của tỉnh, đến đời sống người dân. Để làm tốt công tác này trong thời gian tới, ngành Tài nguyên và Môi trường cần nghiên cứu, tham mưu các chính sách, kế hoạch chuyên sâu, bài bản, có tính chiến lược, tham mưu ban hành các quy định về quản lý, sử dụng đất phù hợp với thực tiễn. Trong đó cần tập trung cải cách hành chính, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2025.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành Tài nguyên và Môi trường cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lĩnh vực quản lý, nghiêm túc kiểm tra, thanh tra các dự án đầu tư có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, làm tốt công tác xử lý rác thải; Kiên quyết khắc phục tình trạng đầu cơ đất, sử dụng đất không đúng mục đích, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, gây khiếu kiện, bức xúc trong nhân dân; Tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để xảy ra các trường hợp khiếu nại, tố cáo vượt cấp; Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; Quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ của ngành, không để suy thoái, vi phạm pháp luật trong thực thi nhiệm vụ.


Tại buổi làm việc, Thường trực Tỉnh ủy đã chứng kiến ký kết quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Cục Thuế tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Bưu điện tỉnh./.

 

 

                                                   An Thu – Lê Thắng