Banner

SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG TUẦN (12/3/2021 - 18/4/2021)

SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG TUẦN (12/3/2021 - 18/4/2021)

 

 (TTV) Ngày 12/4, BCH Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị về công tác quy hoạch
sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 của các huyện, thành phố. 

 

(TTV) Ngày 13 và 15/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị kỳ 8.

 

(TTV) Ngày 15/4, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo
về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục
và đào tạo giai đoạn 2021 – 2025.

 

(TTV)  Ngày 12/4, Đoàn công tác Ủy ban Pháp luật của Quốc hội làm việc với
lãnh đạo tỉnh về đề án điều chỉnh địa giới hành chính, sắp xếp,
thành lập các đơn vị hành chính của tỉnh Tuyên Quang. 

 

(TTV) Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với các nhà đầu tư, doanh nghiệp
về các biện pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

 

(TTV) Ngày 16/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ ba
để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.