Banner

SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG TUẦN (30/3/2020 - 5/4/2020)

SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG TUẦN (30/3/2020 - 5/4/2020)
(TTV) Ngày 30/3, Lãnh đạo tỉnh kiểm tra khu cách ly tập trung tại
Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú ATK Sơn Dương 

 

(TTV) Ngày 1/4, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 phối hợp với UBND các tỉnh,
tổ chức Hội nghị trực tuyến thống nhất cơ chế phối hợp, chỉ đạo, điều hành,
điều phối các cơ sở cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19. 

 

 (TTV) Trong tuần, các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn tỉnh thực hiện
nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.