Banner

SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG TUẦN (12/7/2021 - 18/7/2021)

SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG TUẦN (12/7/2021 - 18/7/2021)

(TTV) Ngày 14/7, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc

với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang. 

 

(TTV) Ngày 13/7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương, thực hiện

Nghị quyết số 26 – NQ/TW, ngày 5/8/2008, của Ban Chấp hành Trung ương

Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã có buổi khảo sát,

làm việc tại tỉnh Tuyên Quang. 

 

(TTV) Ngày 12/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành

Đảng bộ tỉnh lần thứ 6.

 

(TTV) Từ ngày 15 - 17/7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX tổ chức

Kỳ họp thứ hai.