Banner

SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG TUẦN (3/1/2022 - 9/1/2022)

17:03, 02/01/2022

SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG TUẦN (3/1/2022 - 9/1/2022)

 

(TTV) Ngày 7/1, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

 

(TTV) Ngày 6/1,  Câu lạc bộ Tân Trào Tuyên Quang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2022 – 2027).

   

(TTV) Ngày 4/1, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp, giao nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số trên đia bàn

tỉnh Tuyên Quang năm 2022.