Banner

Bố trí thời gian thảo luận nhiều hơn với các dự án luật phức tạp tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

08:02, 22/09/2022
Về chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát, bố trí thời gian cho từng nội dung một cách phù hợp.
Quang cảnh Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV

 

Tại phiên họp thứ 15, dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Theo thông báo kết luận nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao và cơ bản thống nhất với nội dung về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 4 do Tổng Thư ký Quốc hội chuẩn bị; đồng thời, đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội nghiên cứu, tổng hợp, tiếp thu tối đa ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để sắp xếp, cân đối, bố trí chương trình kỳ họp thứ 4 cho phù hợp, đảm bảo các nội dung đạt chất lượng cao song vẫn tiết kiệm được tối đa thời gian kỳ họp.

 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị lưu ý một số vấn đề sau:

 

- Chưa đưa vào dự kiến chương trình kỳ họp 3 nội dung:

 

(1) Tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 3 Nghị quyết số 30/2021/QH15 về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV;

 

(2) Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách thực hiện thí điểm;

 

(3) Việc xem xét, quyết định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 do đến nay vẫn chưa có hồ sơ tài liệu, có nội dung phải xin ý kiến Bộ Chính trị nên khó có thể trình Quốc hội đúng hạn.

 

Tuy nhiên, theo quy định, đây là 3 nội dung phải hoàn thành trong năm 2022, vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan cần nỗ lực cao nhất để chuẩn bị các nội dung trên bảo đảm chất lượng, đúng quy trình để kịp trình Quốc hội trong năm 2022. Trường hợp cần thiết, Quốc hội sẽ họp thêm từ 2 đến 3 ngày để xem xét, quyết định các nội dung trên nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

 

- Bổ sung 3 nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định, gồm:

 

(1) Dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá;

 

(2) Dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk;

 

(3) Giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số trạm thu phí/dự án BOT. Đối với nội dung về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, đề nghị Chính phủ khẩn trương gửi hồ sơ tài liệu về vấn đề này, đồng thời đề xuất cụ thể việc ban hành Nghị quyết riêng hay đưa vào Nghị quyết chung của kỳ họp.

 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tài liệu các nội dung kỳ họp, gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội bảo đảm đúng thời gian quy định (nhất là đối với các dự án luật, dự thảo nghị quyết đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và có kết luận thì phải hoàn thiện và gửi đại biểu Quốc hội chậm nhất 20 ngày trước ngày khai mạc Kỳ họp).

 

Rà soát lại danh mục các báo cáo gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu để bảo đảm sự thống nhất, trong đó gộp một số nội dung vào một báo cáo như kết quả công tác tổ chức tiếp công dân vào trong Báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

 

Về Chương trình Kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát, bố trí thời gian cho từng nội dung một cách phù hợp theo hướng:

 

(1) Các dự án luật phức tạp, còn có nhiều ý kiến khác nhau có thể bố trí thời gian thảo luận nhiều hơn (như dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bố trí 0,5 ngày ở tổ và 1 ngày ở hội trường);

 

(2) Những nội dung đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, nhất là đã xin ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách mà có sự đồng thuận cao có thể bố trí thời gian ngắn hơn;

 

(3) Lưu ý các nội dung liên quan đến quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 phải thông qua trước ngày 15/11/2022.

 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp với Ủy ban Đối ngoại, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương... để sắp xếp chương trình kỳ họp phù hợp với chương trình công tác đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đảm bảo các hoạt động đối ngoại của Nhà nước cũng như kỳ họp diễn ra bình thường.

 

Giao Văn phòng Quốc hội phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông sớm xây dựng Đề án về công tác thông tin, tuyên truyền để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi ban hành.

 

"Do kỳ họp cuối năm 2022 nhiều việc quan trọng, phức tạp, nên công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng cần được tăng cường; có sự phối hợp chặt chẽ với Ban tiếp công dân Trung ương để thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian diễn ra kỳ họp. Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, cần tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế, Thành phố Hà Nội tăng cường công tác phòng, chống dịch, trong đó có việc tổ chức xét nghiệm, các phương án xử lý khi có ca nhiễm COVID-19" - kết luận nhấn mạnh.

 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Tổng Thư ký Quốc hội hoàn thiện dự kiến chương trình kỳ họp, gửi xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội trước khi gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội.

 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện kết luận của phiên họp.

 

Theo dự kiến, tổng thời gian làm việc của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV là 23,5 ngày. Quốc hội dự kiến họp phiên trù bị và khai mạc vào thứ Năm, ngày 20/10, dự kiến bế mạc vào sáng thứ Bảy, ngày 19/11 và dự phòng chiều cùng ngày.

 

Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 7 dự án luật.

 

Quốc hội cũng sẽ tiến hành bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước, phê chuẩn nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế.

 

Theo VTV.VN