Banner

Công bố 3 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

08:36, 05/08/2022
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã ban hành Văn bản số 1313/TTKQH-TT ngày 4-8-2022 về việc công bố 3 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

 

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành: Nghị quyết số 21/2022/UBTVQH15 về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu; Nghị quyết số 530/2022/NQ-UBTVQH15 về thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

 

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH15 hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.

 

Theo Hanoimoi.com.vn