Banner

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

10:57, 29/06/2022
Chiều 28-6, tại thành phố Bắc Giang, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 13 tỉnh khu vực miền núi, trung du phía Bắc năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì hội nghị.

 

Theo đồng chí Trương Thị Mai, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, khoảng 41 văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng được ban hành, trong 6 tháng cuối năm còn khoảng 18 văn bản. Như vậy, kết thúc năm 2022 sẽ có khoảng 59 văn bản mới ban hành về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Khối lượng công việc lớn đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức Đảng phải quyết liệt, khẩn trương để hoàn thành công việc được giao.

 

Theo đó, 6 tháng cuối năm cần tập trung cao độ để triển khai các đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Ngay khi văn bản mới được ban hành, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tổ chức các hội nghị quán triệt để triển khai đồng bộ, thống nhất đến các địa phương.

 

* Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì phiên họp 6 tháng đầu năm 2022 của Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng.

 

Phát biểu kết luận phiên họp, Đại tướng Lương Cường yêu cầu, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng trong 6 tháng cuối năm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ. Trong đó, tập trung đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, kịp thời thông tin định hướng tư tưởng cho bộ đội; đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới” và đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”... Toàn quân tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, thực hiện quyết liệt các giải pháp, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật.

 

Theo Hanoimoi.com.vn