Banner

Ngày 7/4, miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng

Hôm nay (7/4), Quốc hội sẽ tiến hành thủ tục bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban QH, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán và miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng.
Đại biểu Quốc hội biểu quyết ngày 6/4 (Ảnh: TTXVN)

 

Bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước

 

Theo chương trình của kỳ họp thứ 11, ngày 7/4, buổi sáng, Quốc hội khóa XIV tiến hành thủ tục bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo trước Quốc hội về kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự.

 

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách sau đó bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

 

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

 

Ông Bùi Văn Cường, bà Nguyễn Thị Thanh, ông Nguyễn Đắc Vinh,
ông Vũ Hải Hà và ông Lê Quang Huy là 5 Ủy viên Ủy ban Thường
vụ Quốc hội mới.

 

Trước đó, vào chiều 6/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu một số Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh; Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy và Phó Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh.

 

4 trong 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới được bầu tiếp tục được trình để Quốc hội bầu giữ chức Chủ nhiệm một số Uỷ ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội.

 

Theo đó, ông Nguyễn Đắc Vinh – Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng được đề cử vào vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa- Giáo dục-Thanh niên-Thiếu niên-Nhi đồng.

 

Ông Lê Quang Huy – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường được giới thiệu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường.

 

Ông Vũ Hải Hà – Phó Chủ nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại sẽ được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.

 

Ông Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk là nhân sự đề cử cho vị trí Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

 

Bên cạnh đó, ông Trần Sỹ Thanh - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội được đề cử để Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước.

 

Miễn nhiệm một số thành viên Chính phủ

 

Cũng trong sáng 7/4, Quốc hội nghe các Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm: Một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; Một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh. Quốc hội thảo luận tại Đoàn về nội dung trên.

 

Buổi chiều, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và Chủ tịch nước lần lượt báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

 

Tiếp đó, Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

 

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

 

Sau khi các Nghị quyết được thông qua, Quốc hội nghe Tờ trình danh sách để phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Các đại biểu sau đó thảo luận ở Đoàn về nội dung này.

 

Trước đó, vào ngày 5/4, Quốc hội đã bầu ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng Chính phủ.

 

Các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV
(tính đến hết ngày 6/4)

 

Theo VTV.VN