Banner

Đề nghị tăng thẩm quyền cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chiều 9/9, theo chương trình Phiên họp thứ 37, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi).

 

Tại phiên thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, dù việc luật hóa Nghị định 163 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp là cần thiết nhưng qua thảo luận thấy rằng, chưa đủ điều kiện bởi chưa đánh giá được tác động, có thể tạo ra sự xung đột giữa giữa dự án luật này với Luật Doanh nghiệp. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, chưa đưa vấn đề luật hóa Nghị định 163 vào dự án luật. 

 

Về vấn đề tăng thẩm quyền của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, các phương án đưa ra chưa phù hợp và vượt quá quy định của pháp luật hiện hành nên không phù hợp. Về mô hình của Sở Giao dịch chứng khoán, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định chỉ có 1 sở giao dịch chứng khoán và vị trí của trụ sở này do Chính phủ quy định. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, cần rà soát thêm để đảm bảo tính thống nhất của dự án luật, giao Ủy ban Kinh tế tiếp thu đầy đủ, gửi cho các đoàn đại biểu Quốc hội trước khi hoàn chỉnh, xin ý kiến bằng văn bản với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình ra Quốc hội.

 

Cho ý kiến về sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về quản lý và sử dụng nguồn thu từ thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hệ thống các văn bản pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là tương đối đầy đủ do đó, chưa cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về vấn đề này và cũng chưa cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật có liên quan, trong đó có Luật Ngân sách.

 

Theo VTV.VN