Banner

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành

Nội dung chất vấn gồm việc thực hiện các nghị quyết, kết luận về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018.
Một phiên chất vấn tại Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

 

Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc vào sáng 12/8. Tại phiên họp này, UB Thường vụ Quốc hội sẽ cho cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước, dự án Luật Chứng khoán sửa đổi.

 

Cũng trong phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành.

 

Theo chương trình dự kiến, Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Tư pháp; Công an; Xây dựng; Khoa học và Công nghệ; Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài chính; Công Thương; Giao thông Vận tải; Ủy ban Dân tộc; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tổng Kiểm toán Nhà nước sẽ tham gia trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội tại phiên họp lần này.

 

Theo VTV.VN