Banner

(TTV) Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Hàm Yên

12:44, 19/06/2024

Sáng ngày 19/6, các đồng chí: Vân Đình Thảo, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri chuyên đề về các cơ chế, chính sách do HĐND tỉnh ban hành trước Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIX, với cử tri các xã Bạch Xa, Yên Phú, Tân Thành, Nhân Mục, Bằng Cốc và thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên.Sáng ngày 19/6, các đồng chí: Vân Đình Thảo, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri chuyên đề về các cơ chế, chính sách do HĐND tỉnh ban hành trước Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIX, với cử tri các xã Bạch Xa, Yên Phú, Tân Thành, Nhân Mục, Bằng Cốc và thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên.