Banner

(TTV) Họp Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4

12:20, 29/05/2024

Sáng ngày 29/5, đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban VHXH - HĐND tỉnh chủ trì Cuộc họp Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4, năm 2024 trên địa bàn tỉnh.