Banner

(TTV) Chất vấn và trả lời chất vấn về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh

21:12, 27/05/2024

Chiều ngày 27/5, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phiên họp thứ 34 Thường trực HĐND tỉnh thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh (từ tháng 01 năm 2021 đến hết quý I năm 2024).

Tham gia phiên chất vấn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ, một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố. 

 

 

Trong những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được tỉnh quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả; trẻ em được đi học, chăm sóc y tế đầy đủ... 


Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng nhận thức của một số cá nhân, gia đình và cộng đồng về công tác bảo vệ trẻ em có lúc chưa đầy đủ, còn diễn ra tình trạng tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, hôn nhân và gia đình, chính sách dân số... Đây cũng là nội dung được các đại biểu HĐND tỉnh chất vấn UBND tỉnh và các ngành chức năng, chính quyền các địa phương về trách nhiệm quản lý Nhà nước, vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể ở cơ sở... 


Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan đã trả lời, làm rõ, phân tích nguyên nhân, đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt nội dung công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Nhấn mạnh các giải pháp về tăng cường công tác quản lý nhà nước; Đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác phối hợp, trao đổi thông tin trong triển khai các nội dung công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi...


Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, các huyện, thành phố tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, xã hội; Bố trí nguồn nhân lực làm công tác trẻ em; Cung cấp dịch vụ, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho đội ngũ làm công tác trẻ em các cấp; Bảo đảm môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện với trẻ em.../.

 

 

                                                                Thái Văn – Lý Dũng