Banner

(TTV) Chiêm Hóa tập trung phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

21:06, 15/03/2024

Chiều ngày 15/3, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc và kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Chiêm Hóa.