Banner

(TTV) Triển khai Cuộc thi chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

20:57, 22/02/2024

Chiều ngày 22/2, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Cuộc thi chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chủ trì hội nghị.

 

 

Cuộc thi chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” lần thứ Tư, năm 2024 sẽ tổ chức cấp tỉnh, lựa chọn tác phẩm để tham gia cấp trung ương. Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

 

Đối tượng tham gia là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ dự thi của Ban Chỉ đạo 35 các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, tác phẩm dự thi của các tác giả, nhóm tác giả từ ngày 23/2 đến hết ngày 15/6/2024. 

 

Phát biểu tại hội nghị, Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh nhấn mạnh: Thông qua cuộc thi sẽ tiếp tục hình thành mạng lưới rộng khắp để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ. Đồng thời nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo chí và mạng xã hội về lĩnh vực này; Hình thành nguồn tư liệu có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền. Đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo 35 các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ Kế hoạch 09 của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, thể lệ cuộc thi, định hướng chủ đề tác phẩm dự thi và nội dung phát động để triển khai thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng nội dung cuộc thi, động viên, khuyến khích hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia./.

 

 Thái Văn – Hùng Sơn