Banner

(TTV) Sơn Dương phát động phong trào thi đua năm 2024

12:16, 23/01/2024

UBND huyện Sơn Dương vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; Phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2024.