Banner

(TTV) Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021- 2025

14:22, 02/11/2023

Sáng ngày 2/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 – 2025; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác.

Đại biểu Âu Thị Mai, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang tham luận, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy giải ngân và phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.