Banner

(TTV) Phiên họp giải trình của Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 -2026

12:50, 03/10/2023

Sáng ngày 3/10, Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức phiên họp giải trình về việc thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. 

Các đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.


Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố.

   

 

Thường trực HĐND tỉnh đã nghe các nội dung giải trình việc thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh thực hiện từ ngày 01/01/2021 đến hết tháng 6/2023, nhằm làm rõ những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, trách nhiệm của các cấp, các ngành chức năng trong công tác quản lý nhà nước, phương hướng, giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 


Các đại biểu đã nêu câu hỏi để cơ quan chức năng trả lời, liên quan đến các  vấn đề như: Chậm rà soát, bổ sung quy hoạch để thực hiện đầu tư xây dựng, phát triển mạng lưới các điểm tập kết, trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị và vệ sinh môi trường; Chưa triển khai các thủ tục để nhà đầu tư thi công xây dựng nhà máy rác thải với công nghệ tiên tiến tại khu xử lý rác thải xã Nhữ Khê; Các điểm tập kết rác thải, điểm trung chuyển rác lựa chọn địa điểm chưa phù hợp, không đảm bảo vệ sinh; Nhiều điểm tập kết rác tự phát; Tình trạng ùn ứ rác xảy ra gây ô nhiễm môi trường; Tại các vùng nông thôn việc quản lý, xử lý rác thải còn chưa được thực hiện đồng bộ...


Kết luận phiên giải trình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh: Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, đơn giá và các nội dung liên quan sao cho thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tế; Thực hiện tốt công tác quy hoạch, có quy chế vận hành đối với các khu xử lý rác; Sớm ban hành phê duyệt các khu tập kết rác ở tất cả các huyện, thành phố; Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định phù hợp với yêu cầu thực tiễn. 


Đồng chí yêu cầu lãnh đạo UBND các huyện, thành phố tăng cường trách nhiệm đối với công tác quản lý địa bàn, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong công tác xử lý rác thải, cải thiện môi trường sống ngày một tốt hơn./.

 

Thái Văn - Lưu Khiêm