Banner

(TTV) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới

12:47, 28/09/2023

Sáng ngày 28/9, Hội Cựu chiến binh tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09, ngày 08/1/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.    

 

 

Hiện nay, tỉnh Tuyên Quang có 08 tổ chức Hội Cựu chiến binh cấp trên cơ sở, 174 Hội cơ sở, trên 1.700 chi hội và gần 38.000 hội viên. Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Hội Cựu chiến binh tỉnh thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho hội viên, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hội viên Cựu chiến binh tiên phong, gương mẫu trong các phong trào ở cơ sở, số hộ hội viên khá, giàu chiếm trên 57%; Tổ chức Hội tiếp tục khẳng định rõ vai trò trong xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. 

 

Tại hội nghị, đồng chí Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đề nghị Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả về công tác cựu chiến binh; Đồng thời chủ động thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương Hội và của Tỉnh ủy, xây dựng Hội Cựu chiến binh tỉnh ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung khẳng định: Qua hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị đã tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác cựu chiến binh. Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, nhất là Hội Cựu chiến binh các cấp phát huy những kết quả đạt được, tập trung xây dựng tổ chức Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. 

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; chủ động tham mưu, đề xuất và tham gia cùng cấp ủy, chính quyền giải quyết những việc mới, việc khó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

 

Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tặng Bằng khen cho 17 tập thể có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới./.


Thái Văn – Lưu Khiêm