Banner

(TTV) Đoàn khảo sát Ban Dân vận Trung ương làm việc với tỉnh Tuyên Quang 

13:16, 05/06/2023

Hôm nay (5/6), Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Tuyên Quang về tìnhHôm nay (5/6), Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Tuyên Quang về tình hình công tác dân tộc, công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

 

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân tộc, công tác dân vận đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các chính sách dân tộc được cụ thể hóa bằng các chương trình, dự án triển khai thực hiện có hiệu quả. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc được giữ gìn, bảo tồn và phát huy; an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được giữ vững. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số tại các cơ đơn vị làm công tác dân tộc, công tác dân vận trong tỉnh từng bước được coi trọng.

 

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận về những cách làm hay, sáng tạo  trong công tác dân tộc, công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số; việc xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số và phát huy vai trò người có uy tín. Đồng thời đề xuất việc có cơ chế đặc thù trong việc tuyển dụng cán bộ người dân tộc thiểu số; quan tâm bố trí nguồn lực thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia…

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh: Tuyên Quang là địa phương rất đặc thù về công tác dân tộc. Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời quan tâm triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi... do đó công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội đạt được nhiều kết quả, đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh đánh giá cao cách làm, cách tiếp cận và cách giải quyết vấn đề sáng tạo, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở trong công tác dân tộc và công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Tuyên Quang. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 49 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kết luận số 65 của Bộ Chính trị; Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng xây dựng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm và ý thức của đồng bào dân tộc thiểu số tham gia thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia... 

 

Đoàn khảo sát cũng ghi nhận những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các cơ chế chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tổng hợp chuyển đến Ban Cán sự Đảng Chính phủ xem xét tháo gỡ nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về dân tộc. 

 

Trước đó vào sáng nay (5/6), tại xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương đã khảo sát nắm tình hình công tác dân tộc, công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Kim Quan, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn./.

 

Ngọc Bích - Sỹ Tùng