Banner

Ngày 25/5, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

07:51, 25/05/2023

Trong ngày 25/5, các đại biểu thảo luận ở tổ về nhiều nội dung trình tại kỳ họp thứ 5. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

 

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, sáng 25/5, Quốc hội thảo luận ở tổ về một số nội dung như sau:

 

- Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.

 

- Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

 

- Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021.

 

- Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

 

- Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận.

 

- Việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia.

 

- Việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022.

 

- Chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

 

Buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

 

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

 

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

 

Thể chế hóa nội dung 8 chính sách tại Nghị quyết 20

 

Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) đã được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4, UBTVQH cho ý kiến tại Phiên họp thứ 21 và các ĐBQH hoạt động chuyên trách cho ý kiến tại Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách.

 

Trên cơ sở ý kiến của ĐBQH và ý kiến các cơ quan của Quốc hội, UBTVQH đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

 

Dự thảo Luật gồm 12 chương, 115 điều, tăng 4 điều so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4.

 

Những nội dung của dự án Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý bao gồm: tên gọi; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; việc thể chế hóa nội dung 8 chính sách tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

 

Bên cạnh đó là các quy định về tổ chức quản trị tài sản, tài chính, tài sản góp vốn, chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên trong HTX, liên hiệp HTX; việc thành lập doanh nghiệp của HTX, liên hiệp HTX; việc góp vốn, mua cổ phần tham gia doanh nghiệp; hoạt động huy động vốn từ thành viên và cho vay nội bộ; chế độ kế toán…

 

 

Theo VTV.vn