Banner

(TTV) Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp phiên thứ 21

20:38, 20/04/2023

Chiều ngày 20/4, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ 21, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cùng dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 

 

 

Phiên họp thứ 21, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; tiếp nhận, xử lý đơn và theo dõi kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Đến hết ngày 17/4, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận báo cáo kết quả giải quyết của 20/21 cơ quan, đơn vị.

 

Các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo, đồng thời tham gia phát biểu một số ý kiến giải trình đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Một số ý kiến yêu cầu cần giao đúng thẩm quyền cơ quan giải quyết các kiến nghị, đẩy nhanh tiến độ và phải có lộ trình thời gian cụ thể giải quyết các kiến nghị.  Lãnh đạo UBND tỉnh đã tiếp thu các ý kiến tại hội nghị. 

 

Việc thực hiện kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh từ kỳ họp thứ 3 đến kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIV. Tại các nghị quyết, kết luận, báo cáo giám sát đã đưa ra 85 kiến nghị với 101 vấn đề yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố phải có giải pháp khắc phục hạn chế trong thực thi cơ chế, chính sách, pháp luật; Giải quyết các vụ việc cụ thể và những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Với nội dung này, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các Ban HĐND, Tổ đại biểu tăng cường phối hợp và nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa trong giám sát; Đối với các đề xuất kiến nghị UBND tỉnh cần thể hiện rõ ràng; Các ban căn cứ chức năng của HĐND tỉnh để rà soát thực hiện phân cấp, phân quyền trong triển khai nhiệm vụ.

 

Đối với nội dung đề xuất giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh của Ban Dân tộc, Ban Pháp chế, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu cần tiến hành khảo sát, chú trọng nội dung xử lý các vụ án về đất đai kéo dài nhiều năm, những vấn đề ngành tư pháp còn nhiều hạn chế, vấn đề quy hoạch, quản lý đô thị… Ban Dân tộc khảo sát thêm các vấn đề thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

 

Kết luận phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung yêu cầu các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi sát tiến độ và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri. Các Ban HĐND tỉnh, tổ đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa trong hoạt động giám sát, phối hợp rà soát chặt chẽ, tập trung xử lý các kiến nghị, đơn thư của cử tri. Thường trực HĐND tỉnh cơ bản nhất trí đã thông qua Kế hoạch tổ chức hội nghị “Kỹ năng phân tích chính sách đối với các quy định liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư”; phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 của Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh.


                                                                Trà Mi – Lê Thắng