Banner

(TTV) Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND lần thứ nhất

20:36, 17/03/2023

Chiều ngày 17/3, đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (Giải Diên hồng) lần thứ nhất.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh; Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang.

 

 

Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (Giải Diên hồng) lần thứ nhất nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tổ chức và hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao nhận thức của xã hội về Quốc hội và HĐND; Đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân đi vào cuộc sống; Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Tăng cường thông tin phản ánh về tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân; Các khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các quy định của pháp luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết của Hội đồng nhân dân. 


Giải nhằm tôn vinh những tác giả (nhóm tác giả) có tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao cả về nội dung và hình thức, mang lại hiệu ứng xã hội rộng lớn, đóng góp tích cực vào sự đổi mới, phát triển về tổ chức và hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Tạo môi trường, động lực cho đội ngũ phóng viên, các cơ quan thông tấn, báo chí trong tỉnh phấn đấu, cống hiến, cổ vũ phong trào thi đua lao động, sáng tạo của người làm báo nói chung, đội ngũ phóng viên phản ánh về Quốc hội, Hội đồng nhân dân nói riêng.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tập trung vào các nội dung như: Công tác xây dựng kế hoạch, triển khai hưởng ứng, thông tin và định hướng nội dung xây dựng tác phẩm báo chí phản ánh về hoạt động của Quốc hội và HĐND; Đối tượng, tác phẩm tham gia giải, thể lệ giải. Các cơ quan báo chí, Hội nhà báo tỉnh, các huyện, thành phố phối hợp với các Ban của HĐND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh để lựa chọn đề tài, nội dung tuyên truyền sát với hoạt động của Quốc hội và HĐND tỉnh; Tăng cường quán triệt, tuyên truyền, triển khai tới các nhà báo, phóng viên, hội viên, cộng tác viên để lựa chọn những tác phẩm báo chí có chất lượng tham gia Giải Diên hồng đạt được kết quả cao nhất. 

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Thời hạn nhận Giải Diên hồng lần thứ nhất đến ngày 30/4/2023. Vì vậy cần huy động tối đa sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Tuyên Quang tham dự giải; Các tác phẩm báo chí phản ánh về hoạt động của Quốc hội và HĐND đảm bảo khách quan, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của cử tri và nhân dân. Việc tuyên truyền, hưởng ứng Giải Diên hồng cần bám sát quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung và các quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội về công tác thông tin, báo chí nói riêng. Việc triển khai hiệu quả Giải Diên hồng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của Tuyên Quang – quê hương cách mạng, Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến.

 

                                                                    Thúy Hà – Sỹ Tùng