Banner

(TTV) Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

14:08, 11/03/2023

Sáng ngày 11/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Dự hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 

 

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 246 điều, trong đó giữ nguyên 28 điều; Sửa đổi, bổ sung 184 điều; Bổ sung mới 41 điều và bãi bỏ 8 điều. Đây có thể nói là sự thay đổi tương đối căn bản so với Luật Đất đai năm 2013 và  có một số điểm mới, như: Đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Quy định cụ thể hơn về thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí cụ thể thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Hoàn thiện cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, các cơ chế kiểm tra, giám sát trong việc xây dựng bảng giá đất; Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất…


Tại hội nghị, các ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tập trung vào nội dung, các quy định về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, hình thức công bố công khai quy hoạch sử dụng đất; Về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

 

Về điều 128 của dự thảo quy định về việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận quyền sử dụng đất, các đại biểu cho rằng, cần có quy định cụ thể trong trường hợp không thể thỏa thuận về quyền sử dụng đất. 

 

Các đại biểu cũng tham gia ý kiến vào nguyên tắc, phương pháp định giá đất; Về định kỳ xây dựng bảng giá đất, việc quyết định giá đất. Về quy định điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với dự án xây dựng nhà ở, khu đô thị sẽ hạn chế việc thu hút đầu tư của các tỉnh không có nhiều lợi thế như Tuyên Quang, vì vậy, nên quy định đối với đô thị loại I, phường loại II, còn lại không nên quy định để thuận lợi cho việc thu hút các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị...

 

Các ý kiến cũng đề nghị bổ sung thêm đất rừng cộng đồng vào danh mục chính sách đất đai mà Nhà nước có trách nhiệm đảm bảo cho đồng bào dân tộc thiểu số cùng với đất ở và đất sinh hoạt cộng đồng; Điều chỉnh hạn mức giao đất nông nghiệp cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số... 

 

Đồng thời đề nghị nên làm rõ nhiều khái niệm, quy định, như: Quy định về chỉ tiêu sử dụng đất; Phương pháp khoanh định, khoanh vùng, bố trí không gian sử dụng đất trong Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện; Quy định cụ thể đối với từng loại dự án thu hồi đất phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng...

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn ghi nhận các ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm góp phần xây dựng, hoàn thiện, đảm bảo Dự thảo Luật khi được thông qua phản ánh được ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích Nhân dân, khơi thông được các bế tắc, tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước và địa phương.

 

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể của tỉnh; Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tổng hợp, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/3/2023./.

 

  An Thu – Lưu Khiêm