Banner

(TTV) Hội nghị Khởi động Đề án của Chính phủ và phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023

14:13, 17/03/2023

Sáng ngày 17/3, các đồng chí: Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tham dự hội nghị trực tuyến Khởi động Đề án của Chính phủ “Hỗ trợ Hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” và phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

 

 

Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 01 ngày 03/01/2023 trên cơ sở đề xuất của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam. Đề án được triển khai với mục tiêu phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ và phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế. Phấn đấu đến năm 2025: Củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 750 hợp tác xã, 5.000 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành được các cấp Hội hỗ trợ thành lập. Tạo việc làm ổn định cho 15.000 thành viên, lao động nữ trong hợp tác xã, 40.000 lao động nữ trong tổ hợp tác. Đến năm 2030: Củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 1.500 hợp tác xã, 10.000 tổ hợp tác được các cấp Hội hỗ trợ thành lập. Tạo việc làm ổn định cho 30.000 thành viên, lao động nữ trong hợp tác xã, 100.000 lao động nữ trong tổ hợp tác.

 

Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” là hoạt động thường niên trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (Đề án 939) nhằm động viên, khuyến khích phụ nữ ở mọi tầng lớp, lứa tuổi tích cực tham gia khởi nghiệp; Khởi sự kinh doanh; Các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nhằm phát huy tài nguyên bản địa và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của từng địa phương.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính Phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh: Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức và trách nhiệm của các cấp Hội, các bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương, địa phương trong thực hiện đề án. Hội LHPN Việt Nam cần cụ thể hóa nội dung và nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo sự thống nhất, tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu của Đề án. Góp phần nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ và xã hội về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và các nội dung của Đề án: Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, việc làm và tham gia các hoạt động xã hội. 

 

Thúy Hà –Sỹ Tùng