Banner

(TTV) Giám sát chặt chẽ kết quả giải quyết, xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri

21:13, 29/03/2023

Sáng ngày 29/3, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 20, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Phiên họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; tiếp nhận, xử lý đơn và theo dõi kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân quý I năm 2023.  


Về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX, đến nay 100% kiến nghị của cử tri đã được các sở, ban, ngành, địa phương có báo cáo kết quả giải quyết, trả lời.


Sau kỳ họp thứ 5, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp nhận, tổng hợp 60 kiến nghị của cử tri chuyển UBND tỉnh và các ngành chức năng xem xét, giải quyết. Đến hết ngày 27/3/2023, đã có báo cáo kết quả giải quyết của 08 cơ quan, đơn vị, trả lời 11/60 kiến nghị, chiếm tỷ lệ 18,3%. Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh và UBND tỉnh tiếp 06 lượt công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh. Các vụ việc đang được giải quyết theo kế hoạch.


Các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo, đồng thời làm rõ đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị tiếp tục theo dõi kết quả thực hiện một số vụ việc và yêu cầu báo cáo cụ thể tiến độ giải quyết để trả lời cử tri. Lãnh đạo UBND tỉnh đã tiếp thu các ý kiến tại hội nghị.


Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu đã nghe Kết quả khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chế độ, chính sách cho học sinh và giáo viên; việc xây dựng nhà văn hoá, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên. Qua khảo sát, bên cạnh những kết quả đạt được, nội dung này còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách miễn, giảm học phí cho học sinh học tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục và hỗ trợ đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục có nơi còn chậm. Phương thức chi trả chế độ tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên tại các địa phương còn khác nhau, một số huyện chi trả còn chậm, không đảm bảo theo quy định. Việc thực hiện Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh còn chậm, chưa hiệu quả. 


Kết luận phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tiếp tục đưa vào chương trình giám sát việc giải quyết một số kiến nghị của cử tri, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi sát tiến độ và kết quả giải quyết các kiến nghị. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí kế hoạch tổ chức phiên giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về một số vấn đề được nêu tại hội nghị để đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới./.

 

 

 


An Thu – Lưu Khiêm