Banner

(TTV) Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân

20:39, 15/02/2023
 Chiều ngày 15/2, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp công dân định kỳ tháng 2/2023. Cùng dự buổi tiếp có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, lãnh đạo thành phố Tuyên Quang.

 

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã nghe kiến nghị của công dân Nguyễn Thanh Tùng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông tại thửa 48, tổ 15 phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang đúng với hiện trạng và thực tế sử dụng đất của gia đình.


Theo diễn biến của vụ việc, gia đình công dân Nguyễn Thanh Tùng đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 03/12/2016, tuy nhiên, diện tích được cấp và ranh giới không đúng với diện tích thực tế sử dụng đất của gia đình.


Sau khi nghe các sở, ngành, địa phương, các cơ quan chức năng trình bày, phân tích về hồ sơ và diễn biến vụ việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo UBND phường Phan Thiết làm rõ nguồn gốc số diện tích tăng thêm so với diện tích được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công dân Nguyễn Thanh Tùng.


Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Thành phố Tuyên Quang và các cơ quan có liên quan, căn cứ quy định của pháp luật, lập thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Tùng, đảm bảo quyền của người sử dụng đất, đúng quy định pháp luật. Giải quyết xong vụ việc trước ngày 15/3/2023.


 Về trường hợp bà Lê Thị Sử đề nghị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Trụ sở của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Nhà văn hóa xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang. Trường hợp này do gia đình chưa thống nhất được phương án phân chia tiền bồi thường, nên đến thời điểm hiện tại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố vẫn chưa thể chi trả số tiền này. 


Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tập trung xem xét quyền lợi chính đáng của các bên liên quan và giải quyết dứt điểm việc chi trả tiền bồi thường cho hộ bà Lê Thị Sử xong trước ngày 15/3/2023. Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn đôn đốc Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật./.

 

An Thu – Lưu Khiêm