Banner

(TTV) Công an tỉnh triển khai một số kế hoạch về bảo vệ an ninh trật tự

14:23, 21/02/2023

Sáng ngày 21/2, đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh đã dự Hội nghị triển khai Kế hoạch xây dựng xã điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Kế hoạch xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị năm 2023 do Công an tỉnh tổ chức.

Đồng chí Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố. 

 

 

Với vai trò lực lượng nòng cốt, thời gian qua Công an Tuyên Quang đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo sự lan tỏa tích cực, huy động sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có xã Thái Bình, huyện Yên Sơn là xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo Bộ tiêu chí mới.


Năm 2023, Công an tỉnh lựa chọn 10 xã là Đông Thọ (huyện Sơn Dương); xã Hùng Lợi, Trung Minh (huyện Yên Sơn); xã Yên Lâm, Yên Phú, Tân Thành, Minh Hương (huyện Hàm Yên); xã Tri Phú, Linh Phú (huyện Chiêm Hóa); xã Thượng Nông (huyện Na Hang) để triển khai xây dựng xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Công an phường Phan Thiết (thành phố Tuyên Quang) là điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Đây là nội dung được Công an tỉnh lựa chọn là nhiệm vụ đột phá trong năm 2023. 


Để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, Công an tỉnh sẽ lựa chọn các nội dung, nhiệm vụ phù hợp triển khai quyết liệt, đồng bộ theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”. Lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện, trọng tâm là công tác tham mưu triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế, văn hóa, đảm bảo an sinh – xã hội để tạo tiền đề, điều kiện thuận lợi trong tuyên truyền, vận động người dân cùng vào cuộc tham gia xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng Công an toàn tỉnh trong thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh. Phong trào đã tạo sự lan tỏa trong đời sống xã hội, nhiều địa phương có nhiều cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá cao, qua đó đã góp phần quan trọng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


 Đồng chí mong muốn thời gian tới, với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an toàn tỉnh phải đặt quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các tổ chức chính trị -  xã hội, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chuyển hóa địa bàn từ trọng điểm phức tạp về an ninh trậ tự trở thành những “điểm sáng” về phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng được các tiêu chí. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng khu vực, từng địa bàn, khu dân cư; phải gắn phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phong trào Thi đua yêu nước.
 

                                                            Trà Mi – Đỗ Hải