Banner

(TTV) Hội nghị Ban Chấp hành huyện Na Hang lần thứ 12

14:13, 07/01/2023
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Na Hang, khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 12 (mở rộng), đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.