Banner

(TTV) Kỳ họp thứ Năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX

21:14, 08/12/2022
Ngày 08/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc.

 

Dự kỳ họp có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Các vị đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Tuyên Quang; Lãnh đạo Vụ I, Văn phòng Trung ương Đảng; Các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội của tỉnh; Lãnh đạo các huyện, thành phố và Thường trực HĐND 138  xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tham dự kỳ họp.

 

Các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

 

https://www.youtube.com/watch?v=gIIGU-DX_SU

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XIX sẽ tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022; Quyết nghị về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023. Kỳ họp cũng sẽ xem xét, thông qua 31 dự thảo nghị quyết quan trọng; Xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND; Các ban HĐND tỉnh; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của các Ban HĐND tỉnh; Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền năm 2022; Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Nhấn mạnh, đây là kỳ họp cuối năm có ý nghĩa quan trọng, khối lượng công việc lớn, trong đó có nhiều nghị quyết được bổ sung so với nội dung, chương trình kỳ họp đã được phê duyệt, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung chương trình, đảm bảo kỳ họp thành công. 

 

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, báo cáo của UBND tỉnh do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trình bày khẳng định: Với sự nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Có 19/20 chỉ tiêu khả năng hoàn thành và vượt kế hoạch; Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước tăng trên 8,6% so với năm 2021; Nhiều ngành, lĩnh vực quan trọng tiếp tục tăng trưởng. Việc phân bổ nguồn lực, bổ sung vốn cho các công trình kịp thời và đúng quy định. Cải cách hành chính được triển khai quyết liệt, các hoạt động về chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ được quan tâm thúc đẩy. Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được củng cố ở tất cả các bậc học; Chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được quan tâm; Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của nhân dân được ưu tiên hàng đầu; Công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả. Các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội được tăng cường; Quốc phòng, an ninh được giữ vững.      

 

Mục tiêu cao nhất của năm 2023, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 20 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 9,0% so với năm 2022; Thu nhập bình quân đầu người trên 55 triệu đồng/người/năm.

 

Kỳ họp cũng đã nghe lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 11 tháng năm 2022; Kinh phí Trung ương ủy quyền; Kinh phí của Bộ, ngành Trung ương cấp theo ngành dọc; Kinh phí viện trợ và tình hình sử dụng các quỹ do tỉnh quản lý 11 tháng năm 2022; Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành ngân sách địa phương cuối năm 2022.     

 

Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền năm 2022; Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 và các Báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.  

 

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm khẳng định: Đạt được những kết quả quan trọng trong năm 2022, HĐND các cấp đã sớm thể chế, ban hành nhiều nghị quyết, chính sách quan trọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; Chất lượng các kỳ họp, hoạt động giám sát và tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới, ngày càng thiết thực, hiệu quả, sát với thực tiễn, tạo được niềm tin tưởng, sự kỳ vọng của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, tập trung thảo luận, thống nhất nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của năm 2023. Rà soát, đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tiếp theo, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra. Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quân sự, quốc phòng, triển khai thực hiện tốt Cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh. Các cấp ủy Đảng tiếp tục quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. 

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm cũng đề nghị ngay sau kỳ họp, Hội đồng nhân dân các cấp, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, cử tri và Nhân dân trong tỉnh chương trình, nội dung, nhất là các nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Kỳ họp này; Sớm thể chế, phát động các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và huy động tham gia tích cực, hiệu quả của đông đảo cán bộ, đảng viên, cử tri và Nhân dân trong tỉnh, bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra. 

 

Trong ngày làm việc chính thức đầu tiên, kỳ họp cũng đã nghe các báo cáo được trình tại kỳ họp gồm:

 

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thi hành pháp luật, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

 

Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình công tác dân tộc và kết quả thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; 

 

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX; 

 

Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX; 

 

Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng hợp kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX; 

 

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về tiến độ thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 55 ngày 20/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

 

Báo cáo giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 03 ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; Sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025.

 

Lý Vinh – Hùng Sơn