Banner

(TTV) Thành phố Tuyên Quang tập trung quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

14:01, 21/12/2022
Sáng nay (21/12), HĐND thành phố Tuyên Quang, khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ năm, xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang; Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 

 

 

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội thành phố Tuyên Quang đã đạt được trong năm 2022. Đồng chí đề nghị HĐND thành phố thảo luận, quyết nghị các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 bám sát các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Xác định các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Tuyên Quang năm 2023 bảo đảm phù hợp, khả thi.

 

Đồng chí  đề nghị nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... HĐND thành phố tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, xứng đáng với vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân thành phố Tuyên Quang. 

 

Theo báo cáo của UBND thành phố Tuyên Quang trình tại kỳ họp, kết thúc năm 2022, thành phố Tuyên Quang đã hoàn thành 17/18 chỉ tiêu trong đó có 08 chỉ tiêu dự kiến đạt 100% kế hoạch, 09 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, kinh tế của thành phố tiếp tục có sự tăng trưởng so với năm trước. Thành phố tiếp tục tập trung thu hút đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông; Củng cố và nâng cao các tiêu chí của đô thị loại II, phát triển thành phố theo hướng đô thị văn minh; Xây dựng nông thôn mới nâng cao; Thực hiện các biện pháp giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.

 

Trong 2 ngày làm việc (21 -22/12), Kỳ họp thứ năm, HĐND thành phố Tuyên Quang khóa XXII cũng sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng./

 

Lý Vinh - Hùng Sơn