Banner

(TTV) Hàm Yên giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

20:25, 30/12/2022
Sáng nay (30/12), huyện Hàm Yên tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

 

Năm 2023, huyện Hàm Yên đề ra 16 chỉ tiêu và phát động phong trao thi đua để thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng; Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản đạt 2.890 tỷ đồng; Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đạt 1.655 tỷ đồng; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội đạt 2.580 tỷ đồng; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 155 tỷ đồng; Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới thêm 03 xã và 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm 3,66%; Tạo việc làm cho trên 3.100 người; Thu hút trên 115.000 lượt khách du lịch.

 

Tại hội nghị, huyện Hàm Yên đã phát động phong trào thi đua yêu nước và ký giao ước thi đua năm 2023.

 

                                                    CTV: Tuấn Tú