Banner

(TTV) Họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang

20:47, 14/11/2022
Chiều ngày 14/11, Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức họp phiên thứ 3, đánh giá việc triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

 

 

Tỉnh Tuyên Quang hiện có 17 cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số và Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số của đơn vị. Tỉnh đã thành lập gần 1.900 Tổ Công nghệ số cộng đồng với trên 10.200 thành viên. Với 100% các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp tỉnh tới cấp xã được kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước đã tạo hạ tầng truyền dẫn ổn định, an toàn kết nối các hệ thống thông tin phục vụ Chính quyền số. Tỉnh cung cấp gần 1.900 dịch vụ hành chính công trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Tuyên Quang phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 của tỉnh được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia là: 827 dịch vụ công, gấp 1,77 lần so với cùng kỳ năm 2021. Hạ tầng bưu chính, viễn thông của tỉnh được triển khai mạnh mẽ đến từng xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. 

 

Tuy nhiên, việc triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn một số hạn chế như: Chưa lan tỏa được động lực chuyển đổi số trong xã hội; Hệ thống cơ sở dữ liệu của các ngành còn nhỏ lẻ, phân tán, chưa hình thành hệ thống dữ liệu dùng chung của tỉnh. Nhân lực về công nghệ thông tin chuyển đổi số còn thiếu và yếu …

 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương đề nghị các cơ quan, các ngành tiếp tục đẩy nhanh thực hiện chuyển đổi số theo Nghị quyết số 48 và Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII; Tăng cường công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua để nâng cao nhận thức chung của xã hội về chuyển đổi số đặc biệt là những người làm công tác chuyển đổi số. Sở Thông tin và Truyền thông - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của tỉnh tăng cường đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương theo kế hoạch của UBND tỉnh trên 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, phấn đấu năm 2023 Tuyên Quang nâng chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang xếp trong tốp 45 tỉnh cả nước. 

                                                               

Ngọc Bích – Duy Tùng