Banner

(TTV) Tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức

20:40, 15/10/2022
Chiều nay (15/10), đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chủ trì cuộc họp về Dự thảo Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026, giao bổ sung giáo viên theo Quyết định của Bộ Chính trị.

 

Theo Dự thảo Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố giai đoạn 2022-2026, tổng số biên chế công chức, viên chức, người lao động cần thực hiện tinh giản là trên 1.500 người. 


Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu kiến nghị việc xây dựng Đề án cần phù hợp với điều kiện thực tế của các cơ quan, đơn vị để việc thực hiện tinh giản biên chế không làm ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn, bảo đảm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.


Về nội dung này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị, thực hiện tinh giản biên chế cần đi đôi với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; Xây dựng hệ thống, có giải pháp để cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; Tăng cường ứng dụng số hóa, công nghệ thông tin để nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc. Sở Nội vụ xem xét lộ trình thực hiện phù hợp với từng đơn vị để hoàn thiện Đề án.


Cuộc họp đã thông qua việc giao trên 1.200 biên chế giáo viên năm học 2022 - 2023 theo Quyết định của Bộ Chính trị, bổ sung số lượng giáo viên còn thiếu cho các trường học trên địa bàn tỉnh và kế hoạch triển khai các kết luận, quy định của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ về quản lý biên chế./.

 

                                              An Thu – Hùng Sơn