Banner

(TTV) Họp chuyên đề cho ý kiến về dự thảo Đề án đổi mới Lễ hội Thành Tuyên

13:47, 13/10/2022
Sáng nay (13/10), đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chuyên đề cho ý kiến về dự thảo Đề án đổi mới Lễ hội Thành Tuyên.