Banner

(TTV) Hội nghị toàn quốc công tác Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy năm 2022

21:25, 12/10/2022
Sáng nay (12/10), tại thành phố Hải Phòng, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dự Hội nghị toàn quốc công tác Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy năm 2022 do Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị. 

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ghi nhận:  Hơn 3 năm qua, Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy đã nỗ lực thực hiện hoàn thành một khối lượng rất lớn công việc, với chất lượng ngày càng cao.


Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí lưu ý Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy chủ động tham mưu triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 – 2026) và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thẩm định các báo cáo, đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy; Thực hiện tốt công tác tổng hợp, thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện, đầy đủ, chính xác, kịp thời; Nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng và ban hành các văn bản của Ðảng, chất lượng công tác tham mưu; Thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, nắm chắc tình hình hoạt động của các cơ quan, tổ chức Đảng, các đảng bộ trực thuộc và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của cấp ủy các cấp trên tất cả các lĩnh vực… cùng nhiều nhiệm vụ quan trọng khác./.

 


                                              CTV: Mai Lan, Vũ Hải, Việt Cường