Banner

(TTV) Đoàn công tác Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia làm việc tại Tuyên Quang

13:30, 25/10/2022
Ngày 25/10, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia của tỉnh đã làm việc với Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Đoàn công tác do đồng chí Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng đoàn.

Dự buổi làm việc có lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố. 

 

 

Thảo luận của các đại biểu tập trung phân tích những vướng mắc, đề xuất cần có đầy đủ các văn bản hướng dẫn đảm bảo thống nhất, đồng bộ để triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia. Tỉnh Tuyên Quang đề nghị cần sớm có hướng dẫn thực hiện việc xác định danh sách các thôn có dân tộc khó khăn đặc thù sinh sống thành cộng đồng để thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng; Đề nghị Trung ương sớm phân bổ kinh phí để triển khai, thực hiện một số tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; Sớm có hướng dẫn về quy trình, thủ tục quản lý chất lượng thi công công trình và quy trình, nội dung, định mức chi phí thực hiện công tác bảo trì công trình xây dựng theo cơ chế đặc thù. Tỉnh Tuyên Quang phấn đấu đến hết năm 2022 giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ 4%; tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm 3,48%.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đánh giá cao, sự chủ động, tích cực của tỉnh Tuyên Quang trong triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn; Đoàn công tác tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của tỉnh Tuyên Quang, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương có những chỉ đạo, điều chỉnh phù hợp trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị việc lồng ghép nội dung các Chương trình mục tiêu Quốc gia phải thực sự hiệu quả, không được chồng chéo; Quản lý sử dụng hiệu quả nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các chương trình mục tiêu quốc gia. 

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Việc triển khai các chương trình mục tiêu trên địa bàn Tuyên Quang có ý nghĩa rất quan trọng, nguồn lực từ chương trình sẽ hỗ trợ tích cực để địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục việc hoàn thiện hệ thống văn bản, kịp thời bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, các bộ, ngành, đảm bảo việc triển khai chương trình đồng bộ, hiệu quả. Tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh việc phân cấp quản lý, sử dụng vốn; Xây dựng các hồ sơ, dự án cấp cơ sở theo hướng tinh gọn, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật, không thay đổi mục tiêu đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ban Chỉ đạo của tỉnh sẽ có những giải pháp phù hợp, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở, đảm bảo chất lượng, tiến độ, mục tiêu của các chương trình mục tiêu quốc gia.

 

Nhân dịp này, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia đã tới khảo sát thực tế việc triển khai thực hiện các chương trình tại xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương./.

 

 Thái Văn – Đỗ Dương