Banner

Nêu gương - phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng

09:49, 05/10/2022
Phát huy vai trò tiên phong, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, người đứng đầu đang là đòi hỏi cấp thiết hiện nay.


Sự nêu gương của cán bộ, đảng viên luôn là yếu tố quyết định đến các phong trào. Đây cũng là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng trong quá trình đưa các nghị quyết vào trong cuộc sống.

 

Trên các phong trào, ở đâu cũng có những cán bộ sẵn sàng dấn thân vào các khâu yếu, việc khó. Đó có thể là một Phó trưởng Khoa sinh Bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh kiên cường đi đầu nơi tâm dịch.

 

Đó cũng có thể là một cán bộ công an dũng cảm, không ngại hiểm nguy, gian khó khi chỉ huy đồng đội đối mặt với tội phạm ma túy. Hoặc chỉ giản dị là một Bí thư Chi bộ nêu gương đi đầu trong giữ vững vùng xanh trong những ngày Hà Nội căng mình chống dịch.

 

Đảng lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội không chỉ bằng đường lối, chủ trương, bằng công tác cán bộ, bằng công tác kiểm tra giám sát mà còn lãnh đạo thông qua vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

 

Qua những tấm gương ấy, người dân tin và làm theo, từ đó tạo thành sức mạnh to lớn. Xác định tầm quan trọng của phương thức lãnh đạo này, thời gian qua, Đảng đã có nhiều chủ trương qua các Nghị quyết, Quy định về trách nhiệm Nêu gương của cán bộ, đảng viên.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật đạt được thì hiện vẫn còn không ít cán bộ, đảng viên thậm chí cả những người có chức vụ cao, thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện, sa vào chủ nghĩa cá nhân, vi phạm pháp luật. Họ đã không những không nêu gương mà còn trở thành "những tấm gương xấu", làm xói mòn niềm tin của Nhân dân vào Đảng.

 

Vẫn còn không ít cán bộ, đảng viên trở thành "những tấm gương xấu"

 

Do đó, đổi mới trong thực hiện phương thức lãnh đạo bằng nêu gương đang là yêu cầu đặt ra lúc này. Để nâng cao vai trò lãnh đạo, đã đến lúc cần phải có một cơ chế để tinh thần nêu gương trong Đảng tiếp tục được nhân rộng.

 

Cán bộ gương mẫu, giúp Đảng tập hợp được sức mạnh của quần chúng. Cán bộ càng cao gương mẫu thì sức tập hợp càng lớn. Đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng lúc này theo tinh thần: Nêu gương phải là "trong trước ngoài sau, trên trước dưới sau, làm từ trên xuống".

 

Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ những tồn tại, bất cập, trong đó có vấn đề nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý.

 

Phát huy vai trò tiên phong, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, người đứng đầu đang là đòi hỏi cấp thiết hiện nay.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: Một tấm gương sống còn có giá trị hơn trăm bài diễn văn. Sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng chắc chắn sẽ được nâng lên khi trong Đảng xuất hiện ngày càng nhiều hơn những tấm gương "Đảng viên đi trước".

 

Theo VTV.VN