Banner

(TTV) Đoàn học viên lớp Bồi dưỡng công tác kiểm tra cán bộ của Đảng nhân dân cách mạng Lào thăm Khu di tích cách mạng Lào

08:23, 23/09/2022
Chiều ngày 22/9, Đoàn học viên lớp Bồi dưỡng công tác kiểm tra dành cho cán bộ của Đảng nhân dân cách mạng Lào đã đi thăm Khu di tích cách mạng Lào tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn.