Banner

(TTV) Khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới

21:31, 22/08/2022
Ngày 22/8, tổ giúp việc Đoàn khảo sát số 2 thuộc Tổ Biên tập, Ban Chỉ đạo Trung ương về xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” đã có buổi làm việc với một số cơ quan, đơn vị của tỉnh về kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ở Tuyên Quang. Làm việc với đoàn có đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.