Banner

(TTV) Kỳ họp thứ tư, HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XX 

14:17, 16/07/2022
Hội đồng nhân dân huyện Chiêm Hóa khóa XX vừa tổ chức Kỳ họp thứ tư, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và ngân sách 6 tháng đầu năm, bàn các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu 6 tháng cuối năm 2022.

Dự kỳ họp có đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.