Banner

(TTV) Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX

12:31, 18/07/2022
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX, sáng ngày 18/7, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX đã tiếp xúc cử tri các huyện Yên Sơn, Sơn Dương, Hàm Yên và thành phố Tuyên Quang.