Banner

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

08:17, 16/07/2022
Chiều 15/7, Hội thảo khoa học Quốc gia "Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị - Những vấn đề lý luận và thực tiễn" đã diễn ra.
Các đồng chí lãnh đạo đồng chủ trì hội thảo. Ảnh: Báo Đà Nẵng


Phát biểu tại hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, từ các bài học thực tiễn ở địa phương mình, các đại biểu cần phân tích những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và tổng kết bài học kinh nghiệm về vấn đề này.

 

Kết luận hội thảo, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh một số vấn đề, trong đó, đổi mới cách thức xây dựng các nghị quyết Đảng để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống; cơ chế Đảng lãnh đạo - nhà nước quản lý - nhân dân làm chủ sẽ được tiếp tục đổi mới để hệ thống tổ chức Đảng - Nhà nước các cấp vận hành thông suốt; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ là mấu chốt để đổi mới phương thức lãnh đạo, vận hành hệ thống chính trị; đổi mới lề lối làm việc để nâng cao mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân.

 

Theo VTV.vn