Banner

(TTV) Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang

13:25, 28/06/2022
Sáng ngày 28/6, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì kỳ họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét, thông qua một số nội dung liên quan đến dự toán thu, chi 6 tháng đầu năm, phân bổ  kế hoạch vốn chương trình mục tiêu Quốc gia và một số nội dung quan trọng khác. Dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành và các huyện, thành phố.

Tại kỳ họp đã công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực gồm 15 đồng chí. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang làm trưởng ban chỉ đạo, có 5 đồng chí Phó trưởng ban, cơ quan thường trực là Ban Nội chính Tỉnh ủy. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện theo Quy định số 67 ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo Trung ương trong chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Kỳ họp đã cho ý kiến về Báo cáo kết quả ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang; Việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách huyện năm 2021 sang năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác.

 

 


An Thu – Lê Thắng