Banner

(TTV) Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6

20:55, 22/06/2022
6 tháng cuối năm, cần nỗ lực trên tinh thần quyết tâm, đổi mới, sáng tạo để phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 đã đề ra. Đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, tại phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 6 diễn ra ngày 22/6. Dự phiên họp có các đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, và các huyện, thành phố.